Posted on

Ümit Kalko Haberleri

Kişinin yaşadığı maşer ortamında değeri olan , kapasite, hesap ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tübaşöğretmen.

Eğitim bilimi, önceden saptanmış esaslara göre insanların davranışlarında belirli gelişmeler sağlamlamaya yarayan planlı etkisinde bırakır sürecidir.

Eğitim bilimi; kişinin davranışlarındaki yaşantısı vasıtasıyla kasıtlı olarak ve isteyerek değsorunme meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü kabil eğitimin bir çok tanılamamı bünyelabilmektedir. Ancak, hasetmüzde çoğunlukla tercih edilen tanılamam:

“Bireyin davranışında, kendi yaşantısı vasıtasıyla ve kasıtlı olarak matlup yönde( eğitimin ammaçlarına makul ) değsorunme meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu aşinalık göre;

· Eğitim bilimi bir süreçtir.

· Eğitim bilimi sürecinde, kişinin davranışlarının matlup yönde değsoruntirilmesi ammaçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki değsorunme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Eğitim bilimi sürecinde kişinin kendi yaşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç anayasa öğesi vardır.

1. Amaç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Değerlendirmeler

Eğitim bilimi ammaçla adım atar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam eder ve değerlendirme ile son bulur. Sürecin bu mantığı cümle kültürler derunin benzeridır. Amaçların içeriği ve öğrenme derunin kullanılan öğretme yöntemleri kültürden kültüre göre değsorunebilir, ama sürecin doğbirliı değsorunmez.

Eğitim bilimi kapsamı ve tanılamamlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Tarih boyunca birgeniş filozof ve pedagog, eğitimin ne başüstüneğuna değgin farklı farklı tanılamamlamalarda bulunmuşdolaşma. Hasetmüzde ise eğitimin kabul edilen ölçünlü tanılamamı şudur: Eğitim bilimi, kişinin davranışlarında kendi yaşantıları vasıtasıyla kasıtlı olarak istendik davranış değsorunikliği meydana getirme sürecidir. Bu tanılamamlama ekseninde eğitimin genel hatları çizilebilir. Bu tanılamamlamanın ortamında eğitime değgin bazı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi yaşantıları vasıtasıyla”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış değsorunikliği” ve “süreç” kabil kelimeler eğitimin asıl taşlarıdır.

Eğitim bilimi, âdem derunin yaşam boyu devam fail bir süreçtir ve davranışlarda değişiklik meydana getirir. Bu davranış değişimleri ise kişinin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişimleri istendik doğrusu beklentilere ve hedeflere makul olabileceği kabil istenmedik yönde de gelişebilir. Eğitim bilimi sürecinin sorunletilmesi ise kasıtlı doğrusu programlı ve programlı olabileceği kabil gelişigüzel de kabil. Kasıtlı olarak yapılan eğitime formal eğitim, gelişigüzel yapılan eğitime ise informal eğitim denir. Daha açıklayıcı bir örnek verirsek mektep, dershane, eğitim merkezleri kabil mekânlarda maruz eğitim formal; kişinin kendi çevresinden edindiği ve planlı programlı olmayan eğitim ise informal eğitidir. Doğrusu eğitim yalnızca okullardaki öğrenmelerle sınırlı değildir.

Eğitim bilimi Türleri
Eğitim bilimi türlerine göre sınıflandırıldığında formal ve informal eğitim cereyan etmek üzere dü tür ortaya çıkar. Formal eğitim okullarda ya da kurumlarda belirli bir plan ve program çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu eğitim tipinin belirli bir amacı vardır. Bu düzende eğitim süreci idari bir ekip ve eğitmenler aracılığıyla planlanır. İnformal eğitim ise kendi kendine gelişen ölçüsüz ve programsız yapılan eğitimdir ki duygusal bu eğitimi içtimai çevresinden gizil olarak edilir.

Eğitim bilimi Sistemi
Eğitim bilimi, bir düzenek olarak ele aldatmaındığında ise eğitim sisteminin üç anayasa ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, süreçler ve çıktılardır. Mebde; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, bina, tesisat, maliyet, personel kabil fiziki unsurlardır. Süreç; mektep ortamında gerçekleştirilen dersler, öğrenme yaşantıları ve öğüt aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde uzmanlık, yeterlilik, izin, test özları kabil matlup davranış değsoruniklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir